27-04-2022 19:30 - 27-04-2022 21:00

Generalforsamling 2022


Kære medlemmer, aktivister, nyhedsbrevsmodtagere og andre interesserede,


Vi afholder i denne måned den årlige ordinære generalforsamling i Ollerup Forsamlings- og Aktivitetshus.
Generalforsamlingen finder sted i forsamlingshuset.

- Onsdag den 27. april kl. 19.30 -

Dagsorden iht. vedtægterne. Se dagsorden nedenfor.

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til Jørgen (jorgenhallberg@live.dk) senest 19. april.

Umiddelbart efter generalforsamlingen holder vi et åbent bestyrelsesmøde, som alle fremmødte også er velkomne til at deltage i. Se dagsorden nedenfor.

Hvis du er medlem af Ollerup Forsamlings- og Aktivitetshus har du stemmeret på generalforsamlingen, og du kan derudover også opstille til bestyrelsen.
Hvis du ikke er medlem, så kan du se nedenfor, hvordan du bliver det 😊

Vi håber, at I alle har lyst til at møde op og være med til at bestemme lidt - enten ved at afgive en stemme til bestyrelsesvalget eller måske mere end det... Måske er du ikke medlem men bare nysgerrig og med som tilhører. Alle er velkomne!

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jørgen på tlf. 2538 5872 eller undertegnede på tlf. 2380 1703.

Vi glæder os til at se jer alle ðŸ˜Š

 

Vil du være medlem?


Vi håber at alle, som på den ene eller den anden måde har tilknytning til Ollerup Forsamlingshus, har lyst til at være medlem.

Det koster 50 kroner om året at være medlem, og som medlem kan man være med til at bestemme, hvad der skal ske med/i vores forsamlingshus.
På generalforsamlingen kan man være med til at vælge den kommende bestyrelse, og man kan endda selv stille op til bestyrelsen, hvis man vil helt ind i forsamlingshusets maskinrum.

Du kan blive medlem ved at sende en mail til peterbusch@sydfynsmail.dk eller en SMS til 2380 1703 og oplyse navn, adresse, e-mailadresse og mobiltelefonnummer.
Du vil derefter snarest modtage en velkomst-email, som bl.a. indeholder vedtægterne og instruktioner om, hvordan man betaler kontingent.

Hvis du er registreret medlem og har betalt kontingent for 2022 senest 26. april, så har du stemmeret til generalforsamlingen 😊

Du kan evt. skyde genvej og bare QR-scanne jf. nedenstående.

Kontingent OFA

Når vi har modtaget din betaling, så registrerer vi dig som medlem, og hvis du betaler inden senest 26. april, så har du stemmeret til generalforsamlingen 😊

Dagsorden for generalforsamlingen

    •    Valg af dirigent
    •    Valg af referent
    •    Formandens beretning
    •    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
    •    Orientering fra: Olferts, Øveklubben, Åben Band Aften og Udlejning
    •    Behandling af indkomne forslag
    •    Fastsættelse medlemskontingent
    •    Valg af bestyrelse
    •    Eventuelt

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet

    •    Konstituering af den nye bestyrelse
    •    Fremtidige aktiviteter/koncerter
    •    Indkøb af (primært) nye PA-højtalere
    •    Budget og fremtidige investeringers
    •    Teaterkvindernes status i huset
    •    Hjemmeside
    •    Ansøgning til forsamlingshusenes vedligeholdelsespulje?
    •    Aftale dato for årets arbejdsdag / store rengøringsdag
    •    Aftale dato for kommende bestyrelsesmøde
    •    Eventuelt