Formandens beratning 2019

Formandens beretning 2019

 

Rigtigt hjerteligt velkommen til generalforsamlingen 2019 i Ollerup Forsamlings og Aktivitetshus.

 

Dette er jo udover at være husets generalforsamling også generalforsamling for Olferts Søde Venner og Ollerup Ungdomsklub. Vi har derfor en dejlig lang aften foran os, hvorfor jeg skal forsøge at fatte mig i korthed, i denne gennemgang af året der gik i vores gode gamle forsamlingshus.

 

Som jeg hører det fra Gert fungerer Ungdomsklubben fint. Stille og roligt, med ca. 8 medlemmer der hver onsdag dukke op til rollespil hos Gert. Men det kan Gert fortælle mere om senere når Ungdomsklubben orientere.

 

Øveklubben kører med stigende medlemstal, nu med tre ”alderdomsband”, men desværre stadig kun med et ungdomsband. I alt er vi 14 voksne medlemmer og 4 unge medlemmer under 25 år. Det øgede medlemstal giver selvfølgelig noget mere liv i klubben, hvilket er en rigtigt god fornemmelse. Derfor holder vi også for første gang i lange tider, vores egen generalforsamling i år. Selvom der stadig kun er få af de lokaletilskuds udløsende unge, så giver den samlede kontingentsum med tre voksenband og et ungdomsband alligevel 19.000 gode kr. på bankkontoen. Ved øveklubbens generalforsamling, vil det også være muligt at vælge nye folk ind i bestyrelsen. På den måde kan vi håbe på også at få nye ansvarshavende medlemmer ind i huset – noget der i min optik er ret tiltrængt.

 

Jeg vil henstille til at vi bibeholder den reducerede husleje, som vi indførte forrige år (fra 55 til 30.000 kr.). Så kan vi relativt nemt skrabe de manglende kroner ind gennem Vinterbal og Forårsfest, have lidt på kontoen til vedligehold og indkøb - og vigtigst af alt; beholde det gode aktiv som Øveklubben er for huset.

 

Olferts Koncerterne, der efterhånden er blevet et ret stort aktiv for huset fungerer upåklageligt, og her synes den største trussel, at være det noget skiftende besøgstal fra vores venner i lokalområdet, til gengæld trækker vi så ofte folk fra hele Fyn og øerne med.  Dette koncertinitiativ udgør suverænt det område, der har tiltrukket flest nye aktivister til huset. Det er så også meget logisk da det har den brede målsætning at lave nogle fede koncerter i vores lokalområde, i netop de intime rammer vores hus tilbyder. Samtidig er det også det initiativ, der har givet os lejlighed til, at præsenterer huset for nye mennesker, og i det hele taget vise hvad vi kan præstere.

 

Vi kunne så godt lige, på aftenens generalforsamling i Olferts Søde Venner, prøve at få klarhed over, om Olferts Søde Venner stadig eksisterer som en bred forening, med alt det lovformelige på plads, eller om vi skal gøre den til en målrettet koncertvirksomhed med en klar foreningsstruktur.

 

Så skal vi finde ud af om filmklubben har opløst sig selv, og om hvilke økonomiske mellemværender vi eventuelt har i den forbindelse. Det kunne være så fint om klubben kørte videre, da den gennem alle årene har været et rigtigt godt tilbud for børnefamilierne i området. Men det er ligesom ude af vores hænder og er der ingen til at køre klubben videre, er der jo ikke noget at gøre ved det

 

Udlejning kører stabilt og giver os en god del, af den legitimitet som forsamlingshus, der er nødvendig for forankringen i lokalsamfundet; Ollerup Forsamlingshus som alle folks forsamlingshus (også de unges). Dog har der været en del (to) klager fra naboerne, i forbindelse med ungdomsfester i de sidste par måneder, hvilket også gør at punktet ”opstramninger ved ungdomsfester” er på dagsordenen i aften.

 

Årets helt nye initiativ har været Peter Busch, der med succes har afholdt en ”Åben Band Aften” i efteråret og lige om lidt, grundet den store interesse, afholder ”Åben Band Aften nr. 2” lørdag d. 23. marts, hvor hele 7 bands medvirker. Peter virker ret opsat på projektet og det er nok ikke umuligt, at disse ”Åben Band Aftner” bliver årlige tilbagevendende begivenheder. Et rigtigt dejligt eksempel på en aktiv mand, der selv tager et initiativ og sørger for endnu mere liv i huset.

 

Til gengæld er ”Åbne Døre” ude af huset igen, ikke fordi de ikke har følt sig godt behandlet, og de har også fået at vide at de kan bruge huset ligeså tosset de vil fremover, men fordi der simpelthen ikke er opbakning, blandt de aktive kunstnere i foreningen til at afholde arrangementet i år.

 

Ærgerligt nok for det var endnu et af de lykkelige eksempler på, at huset står åbent for alle og fint kan lægge ramme, om en bred vifte af gode kulturaktiviteter i lokalområdet.

 

Vores hjemmeside fungerer med de funktioner der nødvendige, for at lægge nyheder og arrangementer op. Man kan købe koncertbilletter og man kan komme til udlejningskalenderen. Man kan se billeder fra ”Galleriet” og følge med i hvad der sker i de forskellige foreninger. Men alt det kan man kun hvis redaktørerne lægger noget ind. Der står stadig intet på ungdomsklubben side og meget lidt på øveklubbens udover det rent formelle. På BIB`s side sker der imidlertid ting og sager efter Morten Harefod er kommet i gang, og det er dejligt. Der sker også automatisk en del på Olferts side, da der jo der bliver lagt 4 koncerter ind om året, med efterfølgende foto reportage og koncertbeskrivelser.

 

Det er ikke nogen særlig raffineret hjemmeside. Den fungerer i nogle meget store klodser, men er derfor også ret simpel at betjene. Jeg kunne godt ønske at der kunne udvikles på sidens design og brugervenlighed, men samtidig synes jeg det er endnu vigtigere, at flere aktivt bruger hjemmesiden, ligesom Morten og folkene omkring Olferts koncerterne, der vel egentlig er de eneste der bruge den aktivt, ellers er vi også alt for få til at finde ud af hvordan vi bedst ideudvikler den, da man ikke kender sidens mangler og udviklingspotentiale, før man for kendskab til den.

 

Vi fik denne side meget billigt og vi kan derfor nok heller ikke forvente os så meget mere af den. Sagen er nok at vi skal tage en beslutning om vi enten skal forhøre os hos ham der har udviklet siden for os, om den med den nuværende opsætning kan udvikles yderligere, om vi skal tænke i en helt ny hjemmeside eller beholde den som den er i dag, hvor den jo trods alt imødekommer de umiddelbare behov vi har.

 

Sidst er der jo igennem 2018 atter blevet lavet en del renoveringsopgaver. Vi havde en fin arbejdsdag i foråret hvor vi fik repareret, ryddet op, kørt væk og gjort rent. Henrik og Peter Busch fik også skudt gang i toiletrenoveringen, hvor der i weekenden d. 26. – 28. april vil blive fuldt op med yderligere istandsættelse og malerarbejde. Så stort kryds i kalenderne ved den 26. 27. og 28. april, og skulle vi blive rigtig mange kan vi sagtens udvide opgaverne til hovedrengøring, vaske vinduer, olierer gulv, hygge, gode frokoster og meget mere.

 

Alt i alt har vi det godt og intet synes at true huset og de mange aktiviteter der udfolder sig i det, så længe vi bliver ved med at synes det er sjovt, og vi føler det er værd at investerer en stor del af vores fritid i det gamle hus.

 

 

Kærlig hilsen

 

Jørgen Hallberg d. 09.03. 2019