Formandens beretning 2017

Rigtigt hjerteligt velkommen til generalforsamlingen 2017 i Ollerup Forsamlings og Aktivitetshus.

Først og fremmest går det på mange måder rigtigt godt, og det skal være udgangspunktet for denne beretning, så lad os starte med noget af alt det positive.

Den store arbejdsgruppe omkring Olferts Koncerterne fungerer upåklageligt, og her synes den største trussel, at være et noget skiftende engagement fra vores venner i lokalområdet, med hensyn til at komme til koncerterne.

Filmklubben har sit helt eget liv, og vi mærker ikke så meget til klubben, eller dens aktivister, udover vi kan glæde os over den fine tilslutning, og det liv det giver i huset når der vises film.

Udlejning kører stabilt som altid og giver os en god del, af den legitimitet som forsamlingshus, der er nødvendig for forankringen i lokalsamfundet; Ollerup Forsamlingshus som alle folks forsamlingshus (også de unges).

Udover disse solide driftsområder, skal det nævnes at forsamlingshuset i år, vil danne rammen omkring det store lokale kunstprojekt ”Åbne Døre” (fra d. 25. – 28. maj), og altså vil få den funktion, som base og udstillingsrum for projektet, som Krosalen tidligere havde, og så er der et spillemandsorkester, der er begyndt at øve i huset.

Vort store flagskib; Vinterbal, den hyggelig Forårsfest – som i år bliver til en Sommerfest – samt de 4 Olferts koncerter gør, at vi jævnligt er på plakaten, og har slået vores navn som et superhyggeligt fest og spillested fast med syvtommersøm.

Derudover er vores nye hjemmeside klar til at blive skudt i gang, om ikke i dag så i morgen.

Den virker til at være superfed, og vi kan se frem til en spændende introduktion senere i aften. Det må absolut betegnes som en stor hjørnesten, der så endelig atter falder på plads – så skal vi bare lige lærer at bruge den.

Alene disse aktiviteter viser jo vores berettigelse, og gør at vi har et højere aktivitetsniveau, end mange andre forsamlingshuse kan præstere.

Men dette er også en generalforsamling, efter et år der slog de udfordringer, vi længe har kunne se i horisonten, fast som temmelig håndfaste kendsgerninger.

Et par af vores foreninger hænger noget med næbbet, helt konkret Øveklubben og Ungdomsklubben, og der synes ikke i den forbindelse, at være en klar mobiliserings strategi til at gå fremtiden i møde med.

Der er ingen grund til at sminke tallene, hvilket betyder at de eneste medlemmer i Øveklubben lige nu, er de 5 ældre herrer fra Ollerup Lufthavn, som jo ikke udløser noget tilskud, da disse medlemmer så småt har rundet de 25 år, som er grænsen for at få lokale og medlemstilskud.

At der ikke kommer nye medlemmer til klubben, er der flere gode grunde til, som vi vil komme ind på senere under Øveklubbens generalforsamling.

Umiddelbart er Øveklubbens eksistens jo ikke truet, da der er en velfungerende bestyrelse, og i det mindste et band til at holde foreningen i live, og så kan vi jo håbe der kommer flere til. Problemet er nok bare, at klubben fremover ikke vil kunne betale, den samme husleje som nu, et spørgsmål der også vil blive taget op, ved Øveklubbens generalforsamling senere på aftenen.

I Ungdomsklubben sidder Gert, som formand og eneste egentlige medlem af bestyrelsen, alene tilbage med 4 – 6 unge der en gang om ugen spiller rollespil, hvilket er superfint, men jo ikke et udtryk for en sprudlende og superaktiv ”Ollerup Ungdomsklub”.

Grunden til Ungdomsklubben faldende aktivitet er, at Børneteatergruppen, her i blandt også den daværende formand, mistede lysten til at fortsætte, og uden dem og de børn, der i de sidste mange år har nydt godt af dette teatertilbud, sad Gert alene tilbage med sine rollespillere.

De udfordringer disse to klubber står overfor, har vi længe kunne se i horisonten, og det eneste der egentlig er sket er, at der p.t. ikke er nogle ungdomsband i Øveklubben og at Børneteatergruppen har trukket sig. Det er så også rigeligt, når foreningerne er så små og sårbare.

Men en ting er det faldende medlemstal, og det lokale og medlemstilskud der dermed forsvinder, noget andet og vigtigere, er manglen på folk til at puste nyt liv, eller endnu bedre; skabe nye initiativer, i disse foreninger.

Jeg tror ikke vi finder disse kræfter, blandt os der er aktive i dag, så havde de kræfter vist sig for længst.

Jeg tror vi skal finde disse kræfter, udenfor vores umiddelbare ”inderkreds”.

Jeg tror, at der derude i hele vort store dejlige og superaktive lokalområde, sprængfyldt med foreninger og overskudsagtige mennesker, godt kunne findes nogle gode folk til, at tage tråden op med børneteater, hvis de vidste at de bare kunne gå i gang i Ollerup Forsamlingshus.

Det er heller ikke umuligt, at der fandtes et ungdomsband, eller to, blandt alle de musikaktive store børn, der er på samtlige vores lokale skoler, og som synes det ville være fedt at spille i vores øvelokale, i et miljø der er så ganske anderledes, end det skoles musiklokale kan tilbyde.

Men hvem orker at mobiliserer og sætte eftersøgningen af nye kræfter i gang?

Der kunne laves en strategi om, at oplyse skolerne, musikskolerne og alle ungdomsforeningerne i lokalområdet, om muligheden for at spille rytmisk musik i Egebjerg Øveklub, hvor alt gearet og instrumenterne står klar.

Vi kunne gennem lokalpressen, opslag på lærerskolen og andre skoler, gøre opmærksom på, at der er mulighed for at starte en børneteatergruppe, eller noget helt andet, i Ollerup Ungdomsklub.

Jeg tror simpelthen ikke på mulighederne ikke eksisterer, men kræfterne og overskuddet til, at lave en god strategi og mobiliserer sådan et tiltag, dem mangler vi nok, og uden disse kræfter får vi jo ikke fat i nogen, udenfor vores egen kreds.

Jeg nævner ikke dette for at slå nogen oven i hovedet, i så fald slår jeg også mig selv, men blot for at konstaterer, at kan vi ikke finde disse mobiliserings kræfter i blandt os, til at finde nye gode aktivister udefra, må vi indrette os på en anden fremtid, med væsentlig mindre aktivitet og intet kommunalt tilskud, i disse to foreninger.

Derudover er foreningerne så små, og med så få ansvarlige, at det kan synes omsonst, at oppebære det bestyrelsesansvar, det kræver at opretholde en forening.

Hvordan skal Gert, der både er formand og eneste bestyrelsesmedlem i Ungdomsklubben, lige kunne overskue, at lave beretning, søge tilskud, sørge for regnskaber og alt det det øvrige, det påhviler en bestyrelsen af få gjort? Er der overhovedet en ide at have en forening som Ollerup Ungdomsklub, når aktiviteterne i klubben bare kunne fortsætte som et aktiv i huset, der jo allerede har sin bestyrelse med kasserer og det hele – og kan man overhovedet, rent lovmæssigt, have en forening der er så lille – og hvem skal lige sørge for alt det formelle, hvis Gert ikke gør det?

Disse meget principielle spørgsmål vil være på dagsordenen, senere i aften når Ungdomsklubben og Øveklubben afholder deres generalforsamling, og i min optik kan problematikken meget enkelt skitseres således;

  • vil vi mobilisere og finde nye kræfter til Ungdomsklubben eller vil vi nedlægge den?
  • Kan vi accepterer en reduceret husleje fra Øveklubben fra og med i år?

Hvordan fremtiden, rent foreningsmæssigt, kan tegne sig foreningen Olferts Søde venner, som lige nu ikke har andet aktiv end Olferts Koncerterne, får vi muligvis et svar på under punkt 7 på aftenens dagsorden.

Vi har altså visse udfordringer foran os, men vi er jo på ingen måder truet, husets samlede økonomi er rimelig god, ligesom det samlede aktivitetsniveau, trods problemerne, også er på et helt rimeligt plan. Det er altså ikke fordi der ikke sker noget, eller fordi vi står overfor uløselige problemer.

Spørgsmålet er bare om vi skal omstrukturer en smule, og gå fremtiden i møde som et hus, med mange forskellige muligheder, der så må udvikle sig som det bedst kan. Nogle aktiviteter vil måske forsvinde, nogle nye vi måske komme til, og så længe der er liv i huset og vi kan betale husleje, kan vi lige så godt blive ved med, at have muligheden for at mødes, feste, spille, udstille, lave koncerter, udleje og arbejde en smule, i dette fantastiske og sjove hus, der tilbyder noget helt andet, end alle andre fritidstilbud i kommunen.

Lad os gå fremtiden i måde med åben pande, og mod på at holde liv i Ollerup Forsamlingshus.

Skål.

Jørgen Hallberg d. 03.04. 2017

 

Referat

Generalforsamling i Ollerup Forsamlings og aktivitetshus

Mandag d. 03 april kl 1930

Valg af ordstyrer og dirigent:

Jeppe ordstyrer, Niller referent.

Formandens beretning: ( vedlagt, og lagt på hjemmesiden.)

Formandens beretning ramte ind i de problemer vi har pt, og flere af emnerne kommer vil til senere på dagsorden. Beretningen blev vedtaget.

Kasserens beretning:

Henrik gennemgik regnskabet for udlejningen, Øveklubben, Olferts, og OFA. Desuden havde han lavet et skøn over 2017 for OFA, for at synliggøre, at vi stadig kan overleve nogle år endnu med den økonomi der er nu.

Regnskabet blev godtkendt .

Udlejningen informerer:

Jeppe fortalte kort at der ikke har været specielle problemer ift udlejning i indeværende år. Der har været rotter på et tidspunkt, men med hjælp fra kommunal rottefænger, fælder osv, er problemet blevet udryddet.

Brandinspektionen har lige været her, og vi er godkendt.

Ift at holde udendørsarealerne kontakter Jørgen John John, og hører om han forsat vil gøre det, ellers etablerer vi en gruppe med Torben, Jørgen, Jeppe og Niller der aftaler at mødes en gang imellem.

Præsentation af den nye hjemmeside

Skotte præsenterede den nye hjemmeside. Det ser rigtig godt ud, og vi glæder os til at den bliver taget i brug. Den er simpel og brugervenlig.

Administratorerne mødes til et møde med Skotte snarest mulig hvor der arbejdes med at gøre den lækker, men Skotte sætter hjemmesiden igang hurtigst muligt.

Filmklubben informerer

Pil var blevet forhindret og derfor ingen information, men vi tror nok det går godt.

Olferts søde venner informerer - har vi stadig en forening.

Claus og Kelvin har mødtes og der er stadig en forening. Den forsætter under nuværende form.

Vedligehold

Der er ikke afholdt nogle arbejdsdage i år, men 3 arbejdsdage blev afholdt i 2016. Der er indkøbt maling til gangen, og der vil blive afholdt en arbejdsdag når der er nok der kan mødes. Kelvin er tovholder.

Generalforsamling i Ungdomsklubben.

Gert er blevet formand efter at Anette stoppede. Det har været en svær post at udfylde, siger Gert. Der har været 4 medlemmer i løbet af vinteren, som er kommet fast.

Gert vil gerne forsætte. Han har nu siddet på posten i 15 år som rollespilsformand.

Gert har dog ikke lyst til at stå for alt andet, såsom formand, lave budgetter, indkalde til møder osv.

Henrik snakker med Gert ang økonomien, og så bliver der styr på det.

Jørgen kontakter kommunen og forespørger om antal personer i en bestyrelse i ungdomsklubben, og om hvor mange medlemmer der skal være for at det kan være en forening. Vi vil gerne forsætte med at have en ungdomsforening hvis der skulle komme flere medlemmer.

Helle prøver at sprede budskabet på Facebook, at der er plads i huset til at lave teater.

Kelvin snakker med Hanne Kirk, dramalærer på lærerskolen, om det kunne være et projekt for nogle lærerskoleelever på dramalinjen.

Generalforsamling for Øveklubben 

Beretningen er vedlagt. Den ved blev vedtaget.

Det blev vedtaget at Øveklubben fremover ikke kan betale 55000, men i 2017 sættes huslejen ned til 30.000kr og vi kigger på huslejen hvert år, og ser hvordan det går.

Der bliver den 16 juni afholdt sommerfest med Ollerup Lufthavn og Souldias of Love. Det er i stedet for Forårsfesten som i et par år ikke har givet noget særligt i overskud.

Desuden er der lagt i støbeskeen til at lave et udkants Swingborg i september måned

Evt.

 

Ref: Niller