Information vedr. udlejning

 

Det koster 1000 kr. at leje Ollerup Forsamlingshus, typisk fra kl. 12.00 på selve udlejningsdagen til 12.00 næste dag. Andet kan dog oftest arrangeres efter aftale.

Det koster ydermere 1000 kr. i depositum.

Efter endt arrangement er lejer ansvarlig for oprydning og rengøring.

Hvis huset ikke afleveres opryddet og rengjort, inklusive ordentlig gulvvask, forbeholder forsamlingshuset sig ret til at beholde depositummet, for således at kunne financiere rengøringen på anden vis.

Evt. ødelagt inventar eller service dækkes ligeledes af depositummet, hvis ikke udgifterne overstiger depositummet størrelse.

 

Ved ungdomsfester må der maksimalt være 80 deltagere, og der skal være mindst 4 voksne over 30 år, gerne forældre, tilstede under hele arrangementet.

Det er de ansvarlige voksne, der underskriver kontrakten, der har ansvaret for, at festen forløber på en måde, så den ikke er til gene for naboerne eller trafikken.

Det er ikke tilladt, at overnatte i forsamlingshuset.

 

Book selv og få overblik over mulighederne via udlejningskalenderen.

Vær opmærksom på, at der kun må være en udlejning per weekend

 

For yderligere information:

Udlejningsansvarlig: Jeppe Toft, tlf. 24 43 65 27