Bestyrelsesmøde 28. april 2024

Til stede:  Mie, Jørgen, Niller, Henrik, Jeppe, Anders og Peter.

Valg af ordstyrer.
Mie

Valg af referent.
Niller

Suppleant til møderne i Forsamlingshusforeningen.
Jørgen og Niller tager normalt til møderne, men har begge været forhindret de sidste 2 gange. I juni er der igen møde, men både Jørgen og Niller skal på Heartland, og kan derfor ikke komme. Jeppe og Henrik kan måske, og der undersøger de. Peter vil gerne efterfølgende være suppleant.

Kommende istandsættelser?
De 2 hoveddøre. Spørge Johan om han vil måle op.
Henrik gjorde opmærksom på at varmepumpen i lille sal var ved at godt brugt, den er ca 15 år gammel, og ved at have opbrugt sin levetid. Henrik er tovholder på det.

Afholdelse af klubmøder.
Det ligger ude i klubberne, og de må selv aftale afholdelse af de møder de har brug for.

Generalforsamling 2025 – dato?
Jørgen forespørger om det er denne form vi skal afholde generalforsamling i fremtiden . Det er der stemning for. Arbejdsdag fra 9-16, og derefter Generalforsamling. Vi finder en dato længere fremme på året.