Traditionerne

BIB har en lang række traditioner, som stolt holdes i hævd.

Først og fremmest spilles der fodbold hver tirsdag kl. 18.
BIB’erne interesserer sig ikke for vejr og vind. Der spilles hele året, og når fodboldspillet er afsluttet, så mødes man på trappen og snakker om kampen og dagen og lidt af hvert over en øl.

I vintersæsonen afholdes der 3 traditionsrige vinterarrangementer i Ollerup Forsamlingshus.

  • Generalforsamling afholdes sidste fredag inden overgangen til sommertid
  • Sæsonafslutning afholdes sidste fredag inden overgangen til vintertid
  • Julefrokost afholdes lige omkring kyndelmisse.

Til disse arrangementer foreligger der altid en dagsordren, som komitéen følger efter bedste evne. Disse dagsordener indeholder en række punkter som f.eks.

  • Velkomst
  • Spisning
  • Navngivning af nye BIB’ere efter smukke, gamle ritualer
  • Uddeling af priser
  • Fodbold i salen
  • Glemte og/eller bortkomne punter

Der synges desuden flittigt fra BIB’s egen sangbog mellem alle punkterne. Se mere om BIB’s sangbog under menupunktet BIB sangbog.

Priserne

Blæretrøjen
Uddeles på ugebasis til den spiller, der har gjort sig specielt heldigt bemærket til den pågældende tirsdagtræning – evt. med en lækker fodbolddetalje.

Måltalen
Holdes til sæsonafslutningsfesten af den spiller, der scorede det sidste mål den sidste tirsdagstræning før overgang til vintertid.

Årets Svend
Uddeles til generalforsamlingen. Årets Svend er en hæderspris.

Sabit-prisen
Uddeles til generalforsamlingen til en spiller, som altid møder til tirsdagstræning – uanset vind og vejr.