Bestyrelsesmøde 28. august 2022

Tilstede:
Niller, Jørgen, Henrik og Peter

1.
Ordstyrer
Niller

2.
Referent
Peter

3.
Dokumenter til banken
Banken skal have underskrevne kopier af vores vedtægter samt referater af seneste generalforsamling + konstituerende bestyrelsesmøde.
Vi fik alle skrevet under, og Henrik sørger for, at banken får dem.

4.
Medlemssituation
Peter har overblik over medlemmer og kontingent.
Der blev sendt betalingspåmindelse ud til alle inden generalforsamlingen i foråret.
Peter laver flyers til brug ifm. Olferts-koncerterne, og følger derudover op med øveklubben, og får overblik over de aktuelle medlemmer.

5.
Hjemmeside
Hjemmesiden er stort set færdig, og Peter forventer, at vi går i luften i løbet af få uger – i hvert fald inden udgangen af september.
I den forbindelse laver vi en lille kampagne, hvor vi gør folk i lokalområdet opmærksomme på, at vi har fået ny hjemmeside, og hvad forsamlingshuset iøvrigt kan byde på.

6.
Havemand
Jørgen har hyret en havemand, som dog ikke rigtigt er kommet i gang endnu. Det er meningen, at han skal tage sig af ukrudtet foran huset og på parkeringsområdet.
Jørgen følger op med ham.

7.
Åben Band Aften
Peter foreslår at Åben Band Aften får klub-status, da vi på seneste bestyrelsesmøde besluttede, at vi godt vil betale en lydmand fim. arrangementerne. Det blev vedtaget.
Peter udarbejder udkast til klubaftale.

8.
Møder
Vi talte om, at klubberne ikke nødvendigvis behøver at holde årlige klubmøder, hvis de ellers kører OK.
Derudover snakkede vi om, at et bestyrelsesmøde ifm. generalforsamlingen + et bestyrelsesmøde ifm. arbejdsdagen umiddelbart vil være tilstrækkeligt på årsbasis.