Generalforsamling 28. april 2024

1.
Valg af ordstyrer.
Mie

2.
Valg af referent.
Niller

3.
Formandens beretning.
Jørgen fremlagde beretning. Beretningen godkendt. Den er vedlagt.

4.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Henrik fremlagde regnskabet. Regnskabet er vedlagt. Regnskabet vegodkendt.

5.
Orientering fra klubberne.
Olferts:
Det går rigtigt godt med Olferts. Mange vellykkede koncerter. Der er kommer mange forskellige mennesker til koncerterne. Desværre er det svært at lave overskud på koncerterne. Det er lykkedes at få nogle rigtig gode navne der tiltrækker forskellige slags mennesker. Øveklubben: 3 bands, ellers går det stille og roligt. Vinterballet altid velbesøgt, Forårsfest altid mindre besøgt.
BIB:
Mødes her 3 gange om året til forskellige fester, og det er de rigtig taknemmelige for.
Åben Band aften:
Intentionen er 2 gange om året, men det er af forskellige grunde kun blevet til en gang. Sidste gang var
stor succes med 5 bands. Det giver dog et lille underskud som OFA dækker. Ros til Peter.
Udlejning.
Indtægt ligger stabilt på 10-15.000 kr. Måske skal vi sætte lejen (1000 kr.) lidt op. Vi besluttede at sætte lejen op til 1200 kr. Jeppe vil gerne have en suppleant, da han er gået på efterløn, og nogen gange er væk. Jørgen, Peter, og Henrik er dem Jeppe kan ringe til. Der er noget udfordring med mobilpay som Peter kigger på om kan løses.

6.
Indkomne forslag behandles på bestyrelsesmødet.
Ingen indkomne forslag

7.
Fastsættelse af medlemskontingent.
Vi vedtog at bibeholde medlemskontingentet (50 kr.)

8.
Valg af bestyrelse.
På valg er Peter, Niller og Jeppe. Derudover opstillede Mie.
Alle 4 blev valgt. Bestyrelsen består nu af Peter, Niller, Jeppe, Jørgen, Anders Henrik og Mie.

9.
Evt.
Skal vi gøre noget mere aktivt for at få nogle yngre med i vores bestyrelse? Den diskussion vil vi tage løbende i løbet af det næste år.