BIB til Vinterbal

Som det vil kunne ses på disse fotos, besteg BIB’s Herrekor podiet ved det årlige Vinterbal i Ollerup Forsamlingshus – som det sidste indslag før ballet gik i gang. Vi bekendtgjorde vor sejr over DFL og sang “Ollerup blev mulet” og Nick’s sang om Langelandsbroen. Budskabet gik klart igennem, var der folk der sagde bagefter! Sådan!

BIB Vinterbal 2018BIB Vinterbal 2018- 2