Referat af BIB’s generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING 2023 – hvad var det nu der skete?

Man ved aldrig hvor mange der kommer, når man indkalder til Generalforsamling i BIB. Således heller ikke i fredags hvor Åløb, Engel og Harefod havde gjort klar til endnu en betydelig aften. Men der kom flere end vi havde turdet håbe. Femten mand, da vi var flest. Elleve aktive og fire “fodboldpensionister”. Alle med BIB-navn og historik af forskellig længde. Vi kan lige så godt nævne dem ved navn med det samme: Formand Jørgensen, Jørgen Åløb, Morten Harefod, Henrik Ka Ik Nik, Abkasel, Tom Bola, Leif Balleglad, Diana Nekselsø, Lille Claus Tåløs, Peter Slutspurt, Hopla Hasan, Lyne Lars, Ryk Fri Jacob, Jan Lee-Vej og Hans Engel.
Da det ikke er kutyme, at folk bagefter er i stand til at genkalde sig alle aftenens hændelser og beslutninger, har jeg endnu engang sat mig for, med nogle dages afstand, at udfærdige en form for referat. Et stemningsreferat i det mindste.
Da vi på et tidspunkt sad bænket om det veldækkede bord, blev der budt velkommen og sagt skål og værs’go å spis. Vi tog også en hurtig navnerunde, da ikke alle havde set hinanden før. Men snart sang vi den første sang fra den omdelte sangbog og så var vi lissom igang.
Vi kiggede tilbage på det forgangne år i hhv. Ulbølle-afdelingen og Ollerupafdelingen. Og derefter aflagde en veloplagt Formand Jørgensen sin personlige beretning, som gav os anledning til også at mindes gamle hændelser i klubbens historie.
Da Leif Balleglad fra Bjørnø var ankommet, havde han Årets Svend med, den oprindelige pris, formandens selvportræt, som havde forputtet sig på Bjørnø hvor den havde gemt sig i årevis. Leif måtte ydmygst undskylde og forklare, og det klarede han da fint, og glæden ved gensynet med både ham og Svend-prisen overskyggede fadæsen. Og prisen gik denne gang til – Formand Jørgensen selv.
Sabitprisen blev endnu en gang, retfærdigvis og for tredje gang, uddelt til – Jan Lee-Vej.
En ny pris blev derefter introduceret af Hans Engel. Aid-prisen, tror jeg han kaldte den, som skal gives til én, der på ridderlig vis kommer til skade i forsøget på ikke at skade andre, hvis jeg har forstået det rigtigt. Og Abkasel modtog som den første den nye pris, i skikkelse af en nødhjælpskasse med brugbart indhold.
Da alle de tilstedeværende havde navne, behøvede vi ikke bruge krudt på det. Det brugte vi i stedet på spørgsmålet om én (BN), der i en ren Ulbølle-sammenhæng på et tidspunkt havde fået et navn, han ved nærmere eftertanke ikke brød sig om. Tom Bola fremførte som hans budbringer hans sag, og konklusionen blev at han kan møde op til en BIB-sammenkomst i Forsamlingshuset og få gennemført den standardiserede navngivnings-procedure, f.eks. til efterårets sæsonafslutningsfest. Henrik Ka ik nik og Lille Claus Tåløs har allerede meldt sig som komité.
Kun 7 af aftenens tilstedeværende følte sig i stand til at gennemføre den faste skumboldturnering, som derfor ikke blev langvarig, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at den diskret og elegant, men ikke uden spænding, blev vundet af Harefod og Balleglad.
Der blev som vanligt sunget mange sange, som ikke skal remses op her. Nævnes skal det dog, at Hans Engel til lejligheden havde skrevet en ny herlig BIB-sang på melodien Frit Land (af Carl Emil Petersen). BIB’s Frit Sang. Vi sang den to gange og den fungerede rigtig godt til sidst.
Aftenen ebbede ud med guitarspil og småsnak, opvask og afrydning.
Det er mit indtryk at alle kom godt hjem, med fornemmelsen af endnu en god og mindeværdig aften i den bib’ske ånd.

Morten Harefod