Arbejdsgruppen

Der har gennem tiden været forskellige mennesker tilknyttet Olferts, og de har alle være med til at skabe det Olferts, som stadig mødes og afvikler koncerter i Ollerup Forsamlingshus.

Arbejdsgruppen består p.t. af følgende medlemmer:

  • Anders Poet
  • Claus Rickers
  • Henrik Steen-Knudsen
  • Tina Kragh Rusfort
  • Elsebeth
  • Jakob “Lyd” Lund
  • Torben Lys
  • Bjarne Jensen
  • Jan Skånstrøm
  • Jørgen Hallberg
  • Peter Strate-Kristensen

Det årlige koncertmøde hvor vi snakker om musikplaner og ønsker til fede oplevelser i Olferts

 

Opgavefordeling:
Søge Statens Kunstråd og Svendborg Musikråd. Hvert år inden 1. august søges Statens Kunstråd og Svendborg Musikråd. Hvis programmet ikke ligger klar for hele året, (disse råd kræver et program) stykkes et forventet program sammen i fællesskab med bookerne. Åben
Koda Sørge for at alle koncerter bliver anmeldt til Koda, eller sikre vi har en løbende aftale Henrik
Bevilling Sørge for spiritus bevilling i god tid før hvert arrangement. Søg gerne en måneds tid før (der kan gå lang tid før bevillingen kommer retur). Jørgen
Kasserer, økonomistyring og regnskab. Holde overblikket for såvel det overordnende regnskab, som regnskab for de enkelte arrangementer.

Betaling af artister og kok.

Sørge for byttepenge og indsamling af penge ved arrangementer.

Henrik
Booking Booke 4 navne om året.

Lave de nødvendige aftaler med artister, og mindst to måneder før en koncert, sørge for at have en kontrakt underskrevet.

Koncerterne skal lægges, så de ikke kommer for tæt på husets øvrige arrangementer, især Vinterbal og Forårsfest (mindst en måned før eller efter)

Anders/ Jørgen
 
Middag Kontakt til, og aftaler med, dem der laver maden. Jørgen
Aktivistplan Sørge for at der aktivister nok og senest en uge før et arrangement, at udsende en aktivistplan. Jørgen
P.R.
Pressemateriale Sende pressemateriale, både tekst og fotos, ud til hele gruppen. Så kan alle følge med og de ansvarlige for hjemmeside, facebook og plakat fremstilling, automatisk får materialet. Anders / Jørgen
Hjemmeside Koncerten sættes på hjemmesiden og der udsendes vennemail. Dette kan evt. gøres så snart koncerten er i hus. Skotte / Peter
Facebook Lægge nyt stof på facebooksiden. Koncerter med links til billetbestilling, anmeldelser og fotos af afholdte koncerter. Peter
Billetsalg Senest en måned før en koncert, skal billetsalget via hjemmesiden være etableret.

Der udsendes vennemail med links til billetsalg.

Claus / Anders
 
Designe plakater Designe plakater med tydeligt Olferts logo, samt ”Musik og mad – Kultur og økologi”, senest en måned før en koncert.

Samt bestille en ”megaplakat” til infostanderen.

Udsende plakater til arrangørgruppen (så har alle den til evt. download og ophængning, på arbejdspladser f.eks.)

Tina
Kopierer plakater Kopiering af plakater i rimeligt antal, mindst en måned før et arrangement. Jørgen
Ophængning af plakater Mindst tre uger før en koncert, ifølge ophængningsliste. Jørgen / Peter
Plakat på infostanderen Mindst tre uger før en koncert.

Efter koncerten tages plakaten ned efter få dage.

Jørgen
Kultur-

kalenderen

Indskrive arrangementer, både fotos og tekst, på Kulturkalenderen så snart de ligger klar (deadline på kalenderen er d. 18. i måneden før den udgives) Åben
Lokalpressen Sikre at der mindst er artikler i Den Lille Avis, Amts Avisen og Ugeavisen i selve ugen, eller ugen før et arrangement. Anders
 
AFHOLDELSE AF KONCERTEN
Tovholder på lys og lyd Sikre at vi kan leve op til musikernes forventninger og krav, eller forhandle sig tilrette.

Koordinerer aftaler mellem musikere/bookingselskab og vore egne teknikere og lydmand.

Jørgen
Backstage og indkøb af backstage vare Indrette hyggeligt backstage rum, med dertil hørende; kaffe og andet drikkelse, frugt , snacks og sødt og hvad rideren forlanger. Jørgen
Tage imod musikere Sige pænt goddag, præsenterer lydmand og anvis backstage rum. Jørgen
Opsætning af PA m.m. Sørge for scenen står klar, med opstillet PA i god tid før ”get in”. Hvis musikerne selv har lydmand med; servicerer og guide disse med teknisk know how. Jan / Bjarne
 
Opsætning og betjening af lys Sørge for scenen står klar med lys, og evt. betjene dette under koncerten. Torben Lys
Lydmand og tekninsk ansvarlig Være lydmand under koncerten, når musikerne ikke selv har lydmand med. Forbindelsesled til musikerne i forbindelse med tekniske spørgsmål vedr. vores anlæg. Jakob Lydmand
Sætte sal, bar, balkon og toiletter. Opsætning af borde og stole og evt. klargøring af balkon.

Indretning af bar, glas og kopper m.m. Tjek på toiletter, wc papir, sæbe, håndklæder, dameposer….

Jørgen
Baransvarlig Bestille alle relevante varer til baren.

Sørge for at hente og tilbagebringe varer.

Sørge for barregnskab til kasser, senest en uge efter en koncert.

Sørge for synlige og letlæselige prislister.

Claus
Medlemsliste Sørge for der altid er en synlig medlemsliste, nye medlemmer kan skrive sig på i bar og i indgang (samt kuglepen).

Ajourføre nye medlemmer til vennemailen, efter hver koncert.

Claus / Peter
Fotoansvarlig Fotograferer under hver koncert og efterfølgende lægge billederne på hjemmesiden, (sammen med anmeldelsen). Jan
Anmeldelse Efter hver koncert, at lave en anmeldelse til facebook og hjemmeside. Anders
Indgang Passe indgangen så der er styr på billetbestillingen Henrik
Konferencier Byde gæster velkommen. Orienterer om medlemsliste i bar og indgang. Fortælle om kommende arrangementer

Præsenterer musikken.

Anders

Jørgen

(bookere)