IMG_6374

Generalforsamling i Ollerup Forsamlingshus

19. april 2023
Arrangør

Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Ollerup Forsamlings- og Aktivitetshushus (OFA).

Dagsorden i flg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Orientering fra klubberne og udlejningen.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af medlemskontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Evt.

Kun medlemmer af OFA kan vælges til bestyrelsen, men alle skal være så hjerteligt velkomne!