Bestyrelsesmøde 27. april 2022

1.
Konsituering af ny bestyrelse
Formand: Jørgen
Næstformand: Peter
Kasserer: Henrik

2.
Fremtidige aktiviteter
Der blev informeret om disse araangementer:
• 1o. juni sommerfest
• 2. september Skammens vogn – opvarmning Tobias Strandvig
• 7. oktober Moi Caprice
• 25. november Vinterbal

3.
Indkøb af ( primært ) nye PA højtalere
Vi besluttede at købe 2 fugtrensere til Øveklubben og salen. Beløb max 10.000 kr.
Efter en lang og grundig diskussion blev vi enige om at sikre vores Olferts koncerter fremadrettet, og vi har derfor besluttet at bevilge max 80.000 kr til indkøb af musikanlæg. Jørgen sætter det igang, og undersøger om vi kan sælge nogle penge i forsamlingshuspuljen.

4.
Akustikpaneler på balkonen
Vi spørger en lydmand hvad der ville være godt at gøre for at få bedre lyddæmpning i salen.

5.
Teaterkvindernes status i huset
De er velkomne fremadrettet.

6.
Hjemmeside
Peter er gået så småt igang med at lave en ny hjemmeside. Han arbejder videre.

7.
Ansøgning til Forsamlingshusenes Vedligeholdelsespulje
Der er ingen energi til vedligeholdelses projekter pt.

8.
Aftale dato for årets arbejdsdag/store rengøringsdag
8./9. oktober. Jørgen indkalder. Aftale dato for kommende bestyrelsesmøde søndag 9 oktober.. Efter rengøring/arbejdsdag.

9.
Evt.
Intet at berette