Generalforsamling 27. april 2022

1.
Valg af dirigent Niller Damsgaard

2.
Valg af referent Niller Damsgaard

3.
Formandens beretning Referatet er vedlagt. Beretningen blev vedtaget.

4.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Henrik fremlagde regnskabet fra en ende af. Grundig gennemgang. Økonomien ser overordnet set sund ud. Derefter var der lidt forståelsespørgsmål til tallene. Regnskabet blev godkendt, og er vedlagt.

5.
Stiller BIB op til valg og repræsentant i bestyrelsen Det gør de ikke. På trods af det må de gerne bruge huset fremadrettet til møder, fester osv.

6.
Orientering fra klubberne: Olferts – Anders Fortalte at det går fint. Programmet er fastlagt for næste år, og det har været dejligt ift Corona år. Der er en gruppe bag Olferts som fungerer rigtig godt. Det kan være svært at finde ud af hvad der rammer publikum, men i det store hele kommer der folk til koncerterne, også på trods af konkurrence fra stort udbud i Svendborg. Øveklubben – Det går fint. 5 bands. Alt optaget. Har lige afholdt klubmøde, hvor vi besluttede at indkøbe ny basforstærker og mixer. Niller blev igen valgt til klubformand. Desuden laver en rengørings/ oprydningsdag søndag 12 juni. Det roder meget og det er længe siden der er gjort rent. Åben band aften – Har været Corona -nedlukket, men har afholdt et arrangement i oktober, og det gik godt, med 5 bands. Der mangler pt en lydmand, men Peter er på jagt efter en. Vi besluttede, at penge til en lydmand kan huset godt betale. Udlejning – Er kommet igang igen efter Corona. Der har ikke været nogle problemer med ødelagte ting, eller utilfredse kunder.

7.
Fastsættelse af medlemskontigent Kontingentet er vedtager til årligt at være 50 kr.

8.
Valg af bestyrelse Peter, Jeppe og Niller blev valgt for de næste 2 år. Anders, Henrik og Jørgen forsætter.

9.
Evt. Intet at berette.